Године 1378. град Котор се нашао у сред сукоба Венеције и Угарске. Млетачка флота напала и, послије кратке борбе, заузела Котор 13. августа 1378. године.

Према предању, на страни Венеције су се борили и Паштровићи. Међутим, Млетачка флота је јуна 1379. године доживјела пораз код Пуле, Которани су збацили млетачку власт и поново признали врховну власт угарског краља Људевита.

Према Књизи паштровских привилегија, Људевит,  угарски краљ, пошто је сазнао за млетачки војни подухват према Котору, као и то да је главни командант млетачких снага овог подухвата био позвао Паштровиће у помоћ, покрену своју војску против Паштровића и лиши их двају кастела које им био поклонио бугарски цар и српски краљ и похара и попали њихов крај, тако да су од Паштровића преживјели само дјечаци.

Стефан Митров Љубиша овако пише о том догађају:

„Мрачна је историја наша до љета 1350, јер су сви готово рукописи, из који` би штогод поцрпсти, и наше описаније распространити могли, у то доба заједно с народним поглавицама пропали. У ово време Лудвик краљ унгарскиј, владајући с Паштробићма, опечаљен због несмотреног јуначства ови` житеља, који без дозволења његова, подмићени, присташе Мљечићу у помоћ, да Котор од Србина одузме, пошаље силну војску с налогом, да ји` до корена затаре, и да им све куће ватром пожаре. Но великодушије онога, кому је била наложена овака свирјепа наредба, поштедило је ситниј народ и куће. Он изврши жертву истина, но задовољи се сотим, што је само 1400 човјека за оружије способна посјекао. Ова грозна сјеча извршила се на брду, које се зове Голиј Врх. Преповиједају и данас наши људи, да Лудвик није могао с душом се раставити, пре него је паштровско проштење добио. Борећи се са својом тешком болестју, покаје се што је онако горко Паштровићане уцвијелио, пошаље им два депутирца с богатим даровима, заклињајући ји`, да му увреду опросте, и да се Богу за његову душу моле.“

 

Колико се догађај урезао у народно памћење, говори пословица: „Као да је за Голи Врх остао“, која се користи за човјека који касни или не дође на договорени састанак.