crkva_sv_b

За мању цркву посвећену Светом Стефану, која са већом црквом посвећеном истом патрону стоји на најистакнутијој тачки острва, окренутој према пучини, сматра се да представља најстарију цркву утврђеног градића на хридини те да је подигнута убрзо по насељавању острва у XV вијеку. Њен данашњи изглед, пак, показује облике који су могли настати као последица преградње старије цркве чији су поједини елементи уграђени на западној фасади грађевине. То би се могло рећи за горњи дио портала са широким надвратником и лунетом као и за лук звоника на преслицу са једним звоном, који има прелом у тјемену. Остали елементи грађевине показују одлике традиционалне градње једнобродних цркава са полукружном апсидом, полукружним сводом и двоводним кровом.

Црква Светог Стефана

[/one_half]Утиску да је мања црква у највећем дијелу преграђена, поред технике градње доприноси и изглед широког правоугаоног прозора, на сјеверном зиду, чији је камени оквир сличан довратницима улазног портала за које се јасно може уочити да потичу из млађег периода у односу на старији надвратник.