Архитектура Паштровића и њихове грађевине су скромног изгледа, али су то били расадници културе овог краја и чувари старих рукописа, старих књига и архивске грађе. Сви паштровски манастири дијелили су судбину овог краја и његовог народа. Били су често рушени у сукобима с непријатељем или услед незнања нестручно преуређивани и обнављани.

Настанак неких паштровских манастира се везује за доба Немањића, а настанак манастира Градишта и за ранији период.

arhitektura

Вјерује се да су Паштровићи хришћанству приступили током ИX и X века, па да је отуд сасвим логично да су и њихови први манастири везани баш за то доба.

Општи изглед ових споменика је скроман. Грађени су од тесаног или притесаног камена, релативно су малих размера и скоро по правилу подигнути на узвишеним и изузетно лијепим мјестима који доминирају крајем. Ријеч је о врло великом броју споменика, поготову ако се узме у обзир о коликој је територији ријеч и да се ту заправо ради о малом броју становника.

  • МАНАСТИР ПРАСКВИЦА
  • ЦРКВА СВ. НИКОЛЕ
  • МАНАСТИРСКИ КОНАЦИ
  • МАНАСТИРСКА ТРПЕЗАРИЈА
  • ЦРКВА СВ. ТРОЈИЦЕ
  • К У Л И Ц А