На трећем платоу манастирског комплекса на доминантном узвишењу, налази се црква Св. Тројице. За овај део манастирског комплекса везано је предање да потиче из времена кнеза Војислава. Црква Св. Тројице је једнобродна грађевина с полуобличастим сводом. Првобитна грађевина је била без припрате, са улазом на западном прочељу, а са полукружном апсидом на истоку.

Грађевину унутра дијеле два пара пиластара на три приближно једнака травеја. Прозори Св. Тројице су изузетно уски, тако да изгледају као пушкарнице. Под цркве је од камених плоча. Споља, ова грађевина нема декоративних елемената, западна фасада је израђена од прецизно тесаног, бијелог каречњака. Улаз на западној фасади био је оперважен каменим довратницима и надвратником. Изнад улаза је полукружна лунета.

Првобитној грађевини је касније дозидана припрата, са улазом на северној страни. Црква чија је предходна дужина била 7,5 метара, са дограђеном припратом достигла је дужину од 13,5 метара. Ширина ове грађевине је око 4,5 метра. Првобитна припрата није имала звоник и била је покривена дрвеном кровном конструкцијом. Свод ова грађевина, добија као и звоник, нешто касније. Припрата на јужној страни има два мања, а на западној страни један већи отвор. Изграђена је од притесаног камена у кречном малтеру.